Načini sodelovanja

NAČINI SODELOVANJA IN POVEZOVANJA S STARŠI:

Sodelovanje staršev z vrtcem omogoča boljše obojestransko poznavanje otroka in njegovih potreb in s tem uspešnejšo vzgojo otroka. Dobro sodelovanje je potrebno že ob uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec. Staršem omogočamo krajše bivanje z otrokom v vrtcu oz. čas bivanja v vrtcu otroku glede na njegovo odzivanje postopoma podaljšujemo.

Zelo pomemben je prvi roditeljski sestanek, kjer se starši seznanijo z načinom dela v vrtcu in tudi posredujejo svoje ideje. Želimo, da starši sodelujejo pri različnih dejavnostih v oddelku. Večkrat letno pa vabimo  starše oz. starše skupaj z otroki  na delavnice na  nivoju vrtca.

Starši  sodelujejo pri navezovanju stikov s strokovnjaki in institucijami ob določenih dejavnosti, projektih oz. tematskih sklopih. Pomoč staršev pri zbiranju različnega materiala. Sodelovanje pri donacijah in sponzorstvu.

Sprotne informacije o otroku lahko dobijo in tudi posredujejo dnevno. Poglobljen pogovor o otroku pa je mogoč na pogovornih uricah. Starši se vključujejo tudi preko Sveta staršev. Vsak oddelek ima svojega predstavnika.

 DOLŽNOSTI  STARŠEV:

– Zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca ter otroka osebno predati vzgojiteljici oz. pom. vzgojiteljice;

– javiti spremembo otrokovega bivališča;

– posredovati številko dosegljive osebe in pravočasno javiti spremembo;

– javiti otrokov izostanek iz vrtca;

– redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih;

– upoštevati strokovno avtonomnost vrtca;

– za igrače, ki jih otroci prinesejo od doma, ne odgovarjamo;

– bolan otrok sodi v domačo oskrbo.

VPIS IN IZPIS OTROK

Vpis otrok za novo šolsko leto bo potekal v mesecu marcu. Otroke sprejemamo glede na prosta mesta . V primeru, da je število prostih mest manjše od vpisa, prispele prošnje obravnava komisija za sprejem otrok v vrtec. Prednostno listo pripravi komisija, glede na kriterije pravilnika za sprejem otrok. Obrazec za vpis dobite v vrtcu in ga pošljete s priporočeno pošto.

(Skupno 377 obiskov, današnjih obiskov 1)